Nederland

DOE-NL | Postbus 60 | 9200 AB Drachten | info@doe-nl.nl | +31 (0)6 22 48 63 80

DOE-NL

 

DOE-Nederland, kortweg DOE-NL is een formule waarin MBO en HBO-studenten tijdens hun opleiding werkervaring opdoen en maximaal competenties voor hun toekomstige werkomgeving ontwikkelen. DOE-NL wordt in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland gerealiseerd en nu al operationeel (geweest) in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Groningen.

 

DOE-NL: een geweldige mogelijkheid voor jonge mensen die kansen zien en willen pakken.

DOE-NL: de kloof tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs wordt verkleind.

DOE-NL: leren en werken in een echte, reële bedrijfsomgeving

DOE-NL: hét leer-werkbedrijf van de toekomst

 

De film geeft een korte impressie

 

Vestigingen

 

DOE-NL kent op dit moment (voorjaar 2016) één operationele vestiging:

DOE-Arnhem

actief sinds september 2011

aantal Mbo-studenten: 64

aantal Hbo-studenten: 32

Legenda Afgerond
Operationeel In voorbereiding
Potentieel

Concept

 

Leren in een werkende omgeving

 

DOE-NL is een keten van bedrijven in heel Nederland die geheel door studenten van mbo en hbo zelf gerund worden. Zij voeren alle taken uit, bezetten alle functies op alle niveaus. Zij zijn aan het werk in een authentieke bedrijfssituatie. Het is geen simulatie. Tegelijkertijd wordt er geleerd. Het leerproces van de studenten is verweven met het werken. Anders dan in een traditionele stage of in een simulatie wordt het leren niet geprogrammeerd door opdrachten en verplichte handelingen. Het leren vindt plaats tijdens de werkprocessen en verloopt grotendeels informeel, dat wil zeggen zonder voorgeprogrammeerd plan. In het onderwijsconcept is op hoofdlijnen uitgewerkt hoe het leren in DOE eruit ziet en wat de rol van de verschillende partners daarbij is. Het onderwijsconcept rust op zes pijlers:

 

Blended learning: een mix van leervormen

Learning community: leren van en met elkaar

Werkend leren: individuele betrokkenheid

DOE Support: opzetten, bouwen en bewaken van de leeromgeving

Betrokken omgeving: de rol van de partners

Meten van ontwikkeling: herkennen, waarderen, erkennen

Voor wie bestemd

 

Onderwijs

In het onderwijsveld wordt aansluiting gezocht bij instellingen voor Hoger- en Middelbaar Beroeps Onderwijs. De hoogwaardige stageplaatsen in DOE staan garant voor een maximale bijdrage aan de ontwikkeling van studenten aan deze instellingen. Met de scholen worden contracten aangegaan voor de 'levering' van studenten; de leerdoelen van die studenten, de begeleiding vanuit de scholen en vanuit DOE-NL en andere condities.  Onderzoek (KBA 2012, 2013 en 2014) heeft aangetoond dat de leereffecten van de deelnemers aan DOE ruim boven de benchmark liggen.

 

Bedrijven

Organisaties die willen anticiperen op, en investeren in het verwerven van hun toekomstige arbeidskrachten, ondersteunen DOE-NL door middel van het aanbieden van hun expertise 'on demand'. Zodoende wordt de kloof tussen het aanbod vanuit het onderwijs en de vraag vanuit het bedrijfsleven bijeen gebracht en verder verkleind. Uiteraard geldt daarnaast dat het commercieel interessant is om vroegtijdig in contact te komen met toekomstig potentiële klanten

DOE-organisatie

 

DOE-NL is de overkoepelende organisatie van waaruit de DOE-steden worden aangestuurd.

 

DOE-NL geeft kaders, bewaakt het concept, geeft richtlijnen voor de commerciële opzet.

 

DOE-NL is een Besloten Vennootschap en geeft de formule DOE in een soort franchise-vorm uit aan de steden.

Missie

 

DOE-NL staat voor Ondernemen èn Onderwijs. DOE-NL wil het beste leer-werkbedrijf van Nederland zijn, op een ca. 10 plaatsen gevestigd in het gehele land, waarin tussen de 500 en 1.500 studenten jaarlijks een geweldige leer-werkervaring opdoen. Daarnaast is DOE-NL een commerciële onderneming met een duidelijk winstoogmerk. De core-business van de DOE-bedrijven is communicatie en moderne media. DOE-NL verkleint de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt en verhoogt daarmee de kansen van de DOE-deelnemers op die arbeidsmarkt aanzienlijk.

Ondersteund door OC&W

 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een Innovatie-Arrangement verleend aan DOE, "leren in een werkende omgeving". De Minister, Marja van Bijsterveldt verklaarde bij de opening van DOE in Rotterdam, januari 2011, dat zij hoopte dat de initiatiefnemers in staat zijn om het DOE-concept op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland te realiseren.

Visie

 

De wereld om ons heen verandert. En stelt andere eisen. Er moet geïnvesteerd worden in mensen op een hedendaagse manier . Verwerving van kennis en ervaring spelen daarin een cruciale rol. DOE wil een broedplaats zijn voor vernieuwing, modernisering van het huidige onderwijs. Het aanbod en het verwerven van toegepaste ervaring dienen complementair te zijn. Tevens is DOE een commercieel bedrijf met een duidelijk winstoogmerk. De eigentijdsheid, dynamiek, flexibiliteit en de drive, motivatie en flair van het DOE-bedrijf, gekoppeld aan de beschikbare state-of-the-art kennis, een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding en hoogstaande service en after-sales, zorgt voor zeer reële business-opportunities en -propositions.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

DOE-NL BV

Postbus 60

9200 AB Drachten

info@doe-nl.nl

KvK 50818872

Algemeen Directeur

Joris van Eijndhoven

+31 (0)6-224 863 80